جانانه به جانِ خویش، جان پس دادند


درسی که به جایِ دیگران پس دادند


در مدرسه ی عشق، دهه هفتادی ها ها


بانمره ی بیست، امتحان پس دادند


ادامه دارد...

ویژگی های جوان مومن انقلابی شهید مدافع حرم عباس دانشگر

 از زبان سردار اباذری جانشین دانشکده افسری دانشگاه امام حسین (ع):

یه روز عباس اومد پیشم گفت میخوام ازدواج کنم گفتم با کی؟ 

گفت با دختر عموم 

بهش گفتم تا حالا دیدیش و باهاش صحبت کردی که ببینی اخلاقش چطوریه؟ 

با لبخند گفت: حاجی من تا حالا چهره اش را ندیدم چه برسه به اخلاقش. 


عباس خیلی با حیا بود اون حتی به دختر عموش نگاه نکرده بود تا وقتی نامزد کرد. 

اولین دختری که دیده بود همسرش بود. 


شهادٺـــــ 

یعنے

مٺفاوٺـــــ بہ آخر رسیدن

وگرنہ مرگ

 پایان همہ قصہ هاسٺـــــ ....