گفتم به کجا؟

گفت صدایم کردند...

گل بودم و از شاخه جدایم کردند 

گفتم که فرشته ها چه گفتند با تو...

گفت روزی خور سفره‌ی خدایم کردند...


ادامه دارد...


وقتی که یک جوان دهه هفتادی الگو فرمانده خود میشود.

وقتی که عباس پیش من کار میکرد میگفتند که او داره پیش من کار یاد میگیره ولی این حرف اشتباه بود،من از عباس چیزهای زیادی رو یادگرفتم و او با اینکه سن کمی داشت فرمانده من بود و الان بنده تمام قد به او احترام گذاشته و در کارها و مشکلات به عباس توسل میکنم. چراکه شهید زندست و ناظر برکارهای ماست.

سردار اباذری در جمع دانشجویان سمنان 95/9/14

نوشتند مشق عشق
پیکرشان رسید از دمشق
روحشان مهمان زینب است
محفل،محفلِ یاران زینب است


رهبرانقلاب: من همه‌ی جوانهای غیور، جوانهای مؤمنِ انقلابی کشور را فرزندان خودم میدانم و پشت سر آنها قرار میگیرم؛ من از جوانان انقلابی و مؤمن و غیور حمایت میکنم.١٣٩١/١/١