خیلی به حاج احمد علاقه پیدا کرده بود. حاج احمد شده بود رفیق شهیدش. برای مدت ها به قول خودش زیارت حرم تا حرم می رفت. از گلزار شهدای نجف آباد تا گلستان شهدای اصفهان. حاج احمد کاظمی در کنار حاج حسین خرازی و سنگ نمای شهید ردانی پور در گلستان شهدای اصفهان مدفون هستند. آخر هفته که می شد، می نشست پشت موتور و راه طولانی نجف آباد تا اصفهان رو طی می کرد. اونجا هم مناجات و درد و دل کار ثابتش بود.

برگرفته از کتاب سربلند
اول خودتان را آماده کنید.
خودتان را آماده بکنید یعنی چی؟
یعنی یک شهید همت باشید.
یعنی یک شهید خرازی باشید.
دلتان را گرفتار این پیچ و خم دنیا نکنید.
این پیچ و خم دنیا انسان را به باتلاق می‌برد و گرفتار می‌کند.
از آن هم نمی‌شود نجات پیدا کرد.
دلتون را شاد کنید به رحمت الهی.
دلتون را باز کنید و امیدوار کنید به رحمت خدا.

حاج احمد کاظمی

پ. ن : تصویر مربوط به شود به گوشه ای از گلستان شهدای اصفهان که حاج احمد کاظمی هم در آن مدفون هستند.