باید تلاش کرد به کمال رسید. 
باید تلاش کرد روح را بزرگ کرد. 
باید تلاش کرد قلب را گسترده کرد.
 باید تلاش کرد به نور نزدیک شد. 
باید تلاش کرد یک رابطه قلبی بزرگ با امام حسین (ع) برقرار کرد.
 باید خودمان را پاک و خالص کنیم.
 بگیم ما سربازان امام زمانیم (عج).
 اگر ما از واقعیت خودمان دور شدیم، برایمان دنیا سخت و تنگ و تاریک خواهد شد. 
واقعیت ما این است که ما لشکر امام زمان (عج) هستیم.
 ما لشکر ولایت هستیم.
 این قدرت بی‌همتا و این قدرت برگرفته از قدرت خداوند، افتخار جاودانه همیشه تاریخ خواهد بود و چیزی از آن بالاتر نیست.