رفته بودم کتابخونه دانشگاه

همون اول جا خوردم!

دیدم یه جا نوشته «کتاب های جدید»

و

کتاب «سربلند»؛ خاطرات شهید محسن حججی

کتابش فوق العاده است.

اونایی که با کتاب سلام بر ابراهیم حال کردن؛ باید این کتاب رو حتما بخونن

اولش خاطرات خانواده اش از داش محسنه و بعدش...

راستش بعدش رو نمی دونم چون هنوز به اونجاش نرسیدم.

دو تا پوستر از توش در آوردم. قیمتش هم سه تا صلوات برای فرج آقا امام زمان و تموم شدن بدبختی هامونه