خدایا کمکم کن تا پایم نلرزد و هدایت کن گلوله‌های آتشین مرا تا بر سینه دشمنانت فرود آیند و هنگامی که صلاح تو در آن بود که جان ناقابل این حقیر تقدیم گردد، مهدی (عج) را بر بالینم فرست که سخت محتاج اهل بیت هستم. خداوندا درد تیر و ترکش و خمپاره را تحمل خواهم کرد، اما اندوه خمینی را هرگز.
شهید حسن رئوفی فریمانی

بقیه مطلب در ادامه...چرا این روز ها کمتر زیارت عاشورا می خوانی؟
قبل اذان صبح بود. با حالت عجیبی از خواب پرید . گفت:«حاجی! خواب دیدم. قاصد امام حسین (ع) بود. بهم گفت: آقا سلام رساندند و فرمودند:«به زودی به دیدارت خواهم آمد» یه نامه از طرف آقا به من داد که توش نوشته بود: «چرا این روز ها کمتر زیارت عاشورا می خوانی؟»»
همینجور که داشت حرف می زد گریه می کرد. صورتش شده بود خیس اشک. دیگه تو حال خودش نبود....

چند شب بعد...
چند شب یعد شهید شد...

امام حسین (ع)
به عهدش وفا کرد....

روایت از شهید محمد باقر مومنی راد. روایت از همرزم شهید حاج علی سیفی