سردار سپاه اسلام شهید داوود حق وردیان: نگذارید سلاح من بر روی زمین بماند و به دست دشمنان اسلام بیفتد، سلاح افتاده ام را بر دست گیرید و با کفار و منافقین بجنگید که اسلام را زنده نگه دارید و از شهادت باکی نداشته باشید.